Accelerated Mobile Pages en hun meerwaarde voor internet marketing

Accelerated Mobile Pages zijn speciaal opgemaakte versnelde webpagina's voor smartphones en tablets. Wat men ongeveer 20 jaar geleden nog voor ondenkbaar hield, wordt inmiddels een feit: stilaan stapt iedereen over op mobiel browsen. Dat geldt niet alleen voor de jongeren, maar ook voor oudere leeftijdsgroepen.

Gebruikers zijn positief over mobiel browsen omdat ze het praktischer en comfortabeler vinden. Onderzoek wijst uit dat 40% van de gebruikers een pagina verlaten als deze langer dan 3 seconden nodig heeft om te laden. Als eigenaar van een website is het dan ook evident dat je inspeelt op de voorkeur van je bezoekers en hen bovendien een snelle ervaring aanbiedt.

Open source

Accelerated Mobile Pages (AMP) is een open source project. Dit wil onder andere zeggen dat ontwikkelaars vrije toegang hebben tot de bronmaterialen. Ze mogen de software kopiëren, aanpassen, aanvullen en verspreiden zonder dat ze auteursrechten of andere extra kosten moeten betalen. AMP is zodanig geconcipieerd dat de prestaties van webinhoud en advertenties sterk verbeteren.

Een samenwerking van enkele internationale giganten

In 2015 lanceerde Google AMP in samenwerking met LinkedIn, Pinterest, Twitter en Wordpress. Het grote voordeel van deze alternatieve pagina’s is dat webcrawlers ze snel kunnen indexeren. Dat komt omdat ze ontworpen zijn voor het lezen van content en niet voor interactieve doeleinden. Het resultaat is een sterke reductie in laadtijd.

Enkele jaren na de lancering staan AMP-geoptimizeerde pagina's reeds hoger in de ranking dan standaardpagina’s. Ook zorgen ze voor een beduidend hogere conversie. Het lijdt dan ook geen twijfel dat deze nog relatief jonge techniek steeds verder aan impact zal winnen.

De bezoeker merkt van dit alles niets behalve de snelheid waarmee hij zijn gegevens oproept en het groene AMP-logo. Koppel AMP aan de favoriete zoekmachines, sociale media en andere online publicaties om er het grootste voordeel uit te putten.

Meer bezoekers op je site?Doe gratis onze webscan!

Placeholder